Blue Vision

Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret selskab.

Selskabets formål er uden geografisk begrænsning at være holdingselskab for selskaber med Life Science virksomhed samt at investere i aktier optaget til handel på en reguleret markedsplads eller multilateral handelsfacilitet og ikke noterede kapitalandele efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med henblik på at opnå langsigtet værditilvækst under iagttagelse af passende risikospredning samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed.

Selskabets formålsparagraf blev ændret til ovenstående ved den ekstraordinære generalforsamlings beslutning den  10. november 2021.

Downloads

Investor

Investor

Investor