Investering

Blue Vision A/S har et tilgodehavende på ca. DKK 71,3 mio., der er aftaIt med forfald pr. 1 juli 2023. Tilgodehavendet kan helt eller delvist i den mellemliggende periode frasælges til 3. mand (mænd), dog forudsat generalforsamlingens særskilte tiltrædelse heraf. Der er givet sekundær transport i tilgodehavendet for DKK 7 mio.

I  september 2019 blev det besluttet at købe selskabet Heartcare ApS samt dets to datterselskaber Contra A/S og Aktiv Integration A/S. Som følge af svigtende forudsætninger, blev aktiviteten afviklet ultimo 2020, og der blev gjort et erstatningskrav gældende overfor sælgerne af Heartcare ApS samt overfor dele af den tidligere ledelse. Erstatningskravet er ikke aktiveret i Blue Vision A/S’ regnskab.

Blue Vision A/S har i 2021 arbejdet fokuseret på at implementere og eksekvere en holdbar og solid investeringsplan. 

Den ekstraordinære generalforsamling har således bemyndiget ledelsen til at afgive et købstilbud på aktierne i Reponex Pharmaceuticals A/S, Cvr.nr. 30082346, Slotsmarken 12, 1.th., DK-2970 Hørsholm. For nærmere detaljer, motivationen, de mulige transaktionsrammer samt en præsentation af Reponex henvises til Blue Vision A/S selskabsmeddelelser  i 2021 herunder særskilt, men ikke nødvendigvis alene,  nr. 20, 21 og 27 fra

Endvidere er bestyrelsen bemyndiget til at overdrage førnævnte erstatningskrav til en selvstændig juridisk enhed, der ikke vil være koncernforbunden eller associeret til Blue Vision A/S, i en model hvor erhverver afholder alle omkostninger til forfølgelse af erstatningskravet mod en fordeling af et positivt provenu efter omkostninger. Ved et negativt udfald deltager Blue Vision A/S ikke i omkostningsdækning.

Downloads

Investor

Investor

Investor