Om Blue Vision

Præsentation

Historik

Bestyrelse og Direktion

Corporate Governance

Historik

Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret selskab.

Selskabet blev etableret som et investeringsselskab i september 2002 under navnet Gudme Raaschou Vision A/S.

I november 2009 skiftede selskabet navn til Blue Vision A/S med et nyt strategisk fokus på både driftselskaber samt danske  og udenlandske investerings- og udviklingsejendomme.

Blue Vision A/S solgte ultimo 2018 det sidste grundstykke, således at der henstår et tilgodehavende, som er aftalt fuldt indfriet 1. juli 2023. Tilgodehavendet kan helt og/eller delvist frasælges til 3. mand (mænd)  i den mellemliggende periode.

I september 2019 blev det besluttet at købe selskabet Heartcare ApS og døtreselskaberne Contra A/S og Aktiv Integration A/S. Grundet en række svigtende forudsætninger er aktiviteterne i selskaberne nu afviklet.

Den 10. november 2021 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S, hvor bestyrelsen blev bemyndiget til at afgive købstilbud på kapitaplandelene  i Reponex Pharmaceuticals A/S, Cvr.nr. 30082346, Slotsmarken 12, 1.th., DK-2970 Hørsholm. For nærmere detaljer herom henvises særskilt, men ikke nødvendigvis alene, til Blue Vision A/S selskabsmeddelelser i 2021 nr. 20, 21 og 27.

Den 5. april Blue Vision A/S afgiver betinget købstilbud på Reponex Pharmaceuticals A/S

Den 4. majl 2022, Bestyrelsen for Blue Vision A/S har i dag modtaget positivt svar fra Reponex Pharmaceuticals A/S
hvor mere end 95% af aktionærene per dags dato accepteret det afgivne betinget købstilbud

Downloads

Investor

Investor

Investor